Facility Management

Zarządzanie udogodnieniami, integracja szeregu dotychczas odrębnie uprawianych dziedzin i specjalizacji zawodowych. Świadczenia oferowane użytkownikom nieruchomości wspierają ich działalność i przyczyniają się pośrednio do uzyskania wymiernych korzyści i satysfakcji z działalności.

Obecnie pod pojęciem kompleksowej obsługi technicznej ukrywa się wiele zagadnień, które mają istotne znaczenie w utrzymaniu wartości i użyteczności danej nieruchomości. Bezpośrednio dotyczy to, proaktywnych działań serwisu technicznego, który przeciwdziała ewentualnym problemom technicznym, już na poziomie monitorowania i konserwacji.

Obsługa techniczna budynku to niezwykle wymagające i odpowiedzialne działania. Oprócz interwencji związanych z bieżącymi naprawami i przeglądami, to przede wszystkim aktywne poszukiwanie możliwości optymalizacji działania urządzeń, oraz należących do nieruchomości — instalacji i systemów. Dlatego też podstawową cechą, jaką powinna charakteryzować się sprawna obsługa techniczna, jest opieranie się na wyspecjalizowanych pracownikach, ich doświadczeniu, oraz wiedzy. Specjaliści nie tylko będą w stanie szybko reagować w przypadku awarii, ale również doradzą na różnych etapach realizacji inwestycji, począwszy od etapu projektowania, a skończywszy na odbiorach technicznych.

Oferujemy:

  • stałą obsługę eksploatacyjną,
  • przeglądy techniczne urządzeń i instalacji,
  • utrzymanie stałej gotowości i sprawności systemów technicznych poprzez wykonywanie bieżących konserwacji,
  • dostawę i wymianę części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do napraw, bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń,
  • wykonywanie napraw awaryjnych instalacji i urządzeń,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji przeprowadzanych przeglądów i konserwacji

 

Faktor Jarosław Krasicki Spółka Komandytowa 

Brzoskwiniowa 13
55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8961580043

biuro@faktorkrasicki.pl

Copyright @ Faktor Krasicki

Projekt i wykonanie Design Solutions
EnglishGermanPolish